Forside Hestepension Regler på Darupgaard
27
Mar
2011
Regler på Darupgaard PDF Udskriv Email
Skrevet af Pia Schøller Larsen   

Regler og gode råd på Darupgaard
Du og din hest bydes velkommen på Darupgaard.

For at alle skal kunne føle sig tilpas her, er det nødvendigt, at du overholder følgende retningslinjer:

UDLEJNING/OPSIGELSE AF BOKSE

Boksene lejes ud af gårdens ejere ligesom opsigelse af boks foregår hertil. Man har 1 mdrs. opsigelse – den sidste i en mdr. Hvis noget går i stykker i din hests boks er du selv ansvarlig for reparationen men hvis det er noget du ikke kan klare selv rettes der henvendelse til os. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om foldene og på gårdens fællesarealer. Som lejer skal du en gang årligt male/kalke din hests boks. Du skal jævnligt sørge for at fjerne spindelvæv og andet støv samt hvis du har vindue sørge for at det klart og rent. Til boksen, som du lejer, hører der et stort skab i stalden og du har mulighed for at få plads til endnu et skab (skal selv medbringes) på loftet i store stald. Der må IKKE laves huller eller skrues noget op i skabet i stalden. Boksleje betales månedsvis forud og inden den 5. i en måned. Betales over netbank. Prisen for en boks er pt. 1350,- pr. mdr.

Boksen SKAL udstyres med boksskilt (det skal du selv sørge for) med følgende oplysninger: Hestens navn, ejers navn og mobilnummer samt navn og kontaktinfo på hestens dyrlæge. God idé også at skrive hvilken fold den skal på: Vallak-, hoppe- eller ponyfold.

FODER/HALM/HØ/WRAP

Foder, boksfyld, wrap eller hø er ikke med i bokslejen. Hestens ejer sørger selv for indkøb af foder. Gården sørger for indkøb af strøelse i form, som man så kan købe (bliver faktureret via bokslejen). Strøelsen og foder udleveres 2 gange om ugen.  Hver heseejer må have 2 paller i forlængelse af hinanaden i halmladen til opbevaring.  Der må ikke hjemkøbes hele paller med foder eller strøelse.

Hestens ejer sørger selv for at lave spande med foder så der er foder til aften og morgen. Der skal være navn på alle foderspande. Der fodres to gange dagligt (morgen og aften).  Foderspande skal være runde. Der må ikke kommes gulerødder. æbler mv i forderspandene.

Alt foder skal opbevares i tønder eller lignende – max. 2 stk. pr. hest i de små stalde. I store stald opbevares foderet på loftet.

ORMEBEKÆMPELSE MV.

Der er fælles ormebekæmpelse to gange årligt. Betales over staldregningen. Derudover skal din hest være chippet, pga nye regler i forbindelse med foder og slagtning af heste. Ved smitsom sygdom skal lejeren rette sig efter de foreskrevne regler som udarbejdes af dyrlæge og os.

Flere hesteejere slår sig sammen når hestene skal vaccineres. Det bliver en del billigere.


VAGTER

Der er som udgangspunkt ingen vagter.  Hestene bliver fodret morgen og aften og lukket på fold alle hverdag

Morgenfodring sker mellem 7-8, udluk mellem 8-10 og aftenfodring i tidsrummet 17.30-18.30.


Der må ikke fodres uden for dette tidsrum uden aftale.  Er hestene ikke i boksen ved fodring, hældes foderet op i hestens krybbe.

 

FOLDE

Fold kan din hest komme på hele året. Om vinteren er der jordfolde, fordelt på vallak-, hoppe- og ponyfold samt en stor græsfold hvor hestene går blandet. Om sommeren kommer hestene på græs. Derudover er der et antal sygefolde hvis der bliver brug for det. Brug af sygefold dog kun iflg. aftale med os. I perioden 1. oktober til ca. 1. juli er der udlukning alle hverdagsmorgener. På tavlen i den store stald skrives der ud for hesten om den skal på fold eller ej og evt. om den ikke skal ud i fx regnvejr eller snestorm.  Det er altid oplysningerne på tavlen der er gældende.

Ca. 1. juli til ca 1. september sørger man selv for ud- og indlukning, hvis man ikke vil ha’ hesten på døgnfold.


FÆRDEN I STALDENE

Det er din og andres heste, der bor her, hvorfor man altid bør tænke sig om i omgangen med disse. At du tager hensyn, når du muger ud og soignerer hesten.

Soignering foregår som udgangspunkt i den stald din hest er opstaldet i – på de dertil indrettede striglepladser. Soignering af din hest gøres i forbindelse med, at den skal ud og motioneres, således at man ikke optager pladsen på staldgangen længere end nødvendigt. Hesten må ikke stå på staldgangen uden opsyn.


Ingen råben og løben i stalden.


Hvis muligt helst ingen heste på staldgangen under udlukning.


Der skal være lukket og slukket i staldene senest kl. 22.00 alle ugens dage.


Heste der ikke står på gården har ikke adgang til staldene


UDMUGNING

Når du muger ud skal møget køres i møddingen, og møddingen skal plannes HVER gang du har muget. Trillebøren skal stilles på plads ved hegnet mellem ridehus og stalde.Kanten af møddingen skal altid holdes fri


ARBEJDSDAGE

Der er to gange årligt (april og august) arbejdsdag. Der er det obligatorisk at deltage.


RIDEHUS-/FACILITETSKORT/MEDLEM AF DARUPGAARDS RIDEKLUB

Ridehuset er åbent kl. 8-21.30. Ridehuskort/facilitetskort  er med i bokslejen.


Når man har sin hest opstaldet på gården, færdes her som halvpart, eller i øvrigt benytter sig af faciliteterne, skal man være medlem af Darupgaards Rideklub – se hjemmesiden www.darupgaards-rideklub.dk. Indmelding skal ske senest 14 dage efter begyndelse brug af faciliteterne.


BRUG AF GÅRDENS FACILITETER

Der er visse regler for at benytte gårdens faciliteter og de skal overholdes.

Ridehuset:

Der må ikke være løse heste og der longering må kun ske efter aftale med de øvrige ryttere i ridehuset.   Der skal altid planes efter longering. Der skridtes i hovslaget – aldrig to og to hvis der er andre ryttere i ridehuset. Man rider venstre mod venstre.  Hestepære skal fjernes med det samme.


Hvis man bruger cavalletter, spring mv. skal man rydde op efter sig lige efter brug - altså inden der hesten sadles af.


Når der i vinterhalvåret er springning i ridehuset og når der rides ponygames er ridehuset lukket for andre ryttere.

Springbanen må benyttes i perioden ca. 1. maj til 1.oktober (alt efter vejret og banens beskaffenhed). I vinterhalvåret er det altså ikke tilladt at ride på banen.


Når man bruger den udendørs strigleplads, skal man rydde op efter sig – altså feje mv. efter brug.


Når rytterstuen benyttes skal der også her ryddes op inden man forlader den.


Der findes hestesolarium i ridehuset som kan bruges mod betaling i møntboks (20,- kr.)

Der findes sodavands- og kaffemaskine i rytterstuen.


Rygning er KUN ved de udendørs bænke og om vinteren oven på rytterstuen.

Der må ikke trækkes heste på arealet mellem ridehus og løsdriftsfold


OPRYDNING


Efter udmugning, soignering mv. ryddes straks op, og striglekasser mm, placeres enten i staldskab eller i boks. Husk at feje og fjerne evt. hestepærer med det samme. Dækkener bedes ligeledes placeret i boks eller på de dertil indrettede stænger. Dækkener bedes fjernet, når de ikke bruges og fjernes når dækkensæsonen er slut. Affald lægges i de opsatte affaldssække og beholdere. Det er vigtigt at staldgangen ikke bruges til opbevaring.

Ting der ligger og flyder natten over kommer i glemmekassen, og man betaler 10,- pr. del for at få tingene udleveret igen. Pengene går til rideklubben.


UNDERVISNING

Der er ikke ansat undervisere i dressur på gården, så man sørger selv for at finde en underviser eller spørger en af dem der i forvejen kommer. Undervisere skal godkendes af gårdens ejer. Der er fast spring og ponygamesunderviser. Der hænger undervisningsplan i ridehuset, hvor man kan sætte sig på en ledig tid. Man må kun booke ½ time ad gangen og der må kun være én underviser ad gangen.


LUK OG SLUK

Hvis du hører til dem, der er sent hos din hest (senest til kl. 22.00), bedes du også være den, der sørger for at slukke lyset i staldene og i ridehuset (og slukke for musikken hvis den ”kører”) før du går, samt sørger for at porte og døre er lukkede, selvfølgelig afhængig af vejret. Vinduerne kan være åbne afhængigt af vind og vejr.


PARKERING

Biler, cykler, trailere med mere henvises til parkeringspladsen, og ingen andre steder – undtagen ved særlige arrangementer som eks stævner. Hvis du rengører din trailer skal møget i møddingen og ikke fejes ud på parkeringspladsen.


PRIVATE AREALER

Den indre gårdsplads, haver, garager, værkstedsrum er privat og må ikke benyttes.  Der er forbud mod adgange disse steder


Hvis lejeren er under 18 år, påhviler det forældrene at være den unge behjælpelig med at overholde ovenstående, ligeledes er man som lejer også er forpligtiget til at sætte en halvpart ind i ovenstående. Hvis rytteren er under 18 år kræves der stor forældreopbakning.


Håber at du/I må befinde jer godt på gården her, og ved evt. problemer er du/I altid velkomne til at rette henvendelse til gårdens os.

M.v.h.

Pia og Torben

Senest opdateret: Tirsdag, 08. december 2020 13:21
 
Copyright © 2023 Darupgårds Hestepension. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.